Agricultural engineer profile

Mesut Çiftçi

0 Point,0 Comment

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü mezunuyum.(2017-2018)

4 yıllık mühendislik fakültesini 3 yılda bitirdim.Başladığım işi olumlu olumsuz sonuca varsa bile sonuna kadar sürdürürüm.Çalışmayı
severim.Boş vakitlerimle genelde tarımla uğraşan insanları yanına giderim.Onlardan bilgiler alırım.Elimden geldiğince bilgi birikimimi onlarla paylaşıyorum.

Sertifikalar

Fümigasyon Operatörü(T.C Tarım ve Orman Bakanlığı)

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası (T.C Sağlık Bakanlığı)

Seminer ve Kurslar

Liderlik Semineri (T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı)

Kişisel Gelişim Semineri(T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı)

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesi(T.C Sağlık Bakanlığı)

Write a comment

TRTR