Agricultural engineer profile

Neslihan Düz

0 Point,0 Comment

2013 yıllında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki
Koruma Bölümünden mezun oldum.
2014 yıllında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin Ziraat Fakültesinin Bitki Koruma Bölümünün Entomoloji Bölümünde yüksek lisansa başladım.
2017 yıılında Tarım Bakanlığına bağlı Van Nuda Toprak Analiz Laboratuvarında işe başladım.
2018 yıllında Bilirkişilik eğitimi aldım. 5 yıllık aktif olarak çalışma şartından dolayı yetki belgesini alamadım.

Write a comment

TRTR