Agricultural engineer profile

Serdar Öztürk

0 Point,0 Comment

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 2012'
Ziraat Mühendisi
Tarım Sigortaları Havuz Eksperi
Mesul Müdür
Fumigasyon / Metil Bromid Operatörü
Bilirkişi

Write a comment

TRTR